Første generasjone:

Margreta Rønningen (født Tveit) starta Ølen Begravelsesbyrå 1. januar 1983.

Hu hadde sin siste gravferd i 2004.

Andre generasjon:

Gunda Berge (datter) blei med i drifta frå 1988, og overtok i 2006.

Margreta døde 15.august 2009.

Tredje generasjon:

Monica Berge Fjæra (datter av Gunda), begynte å jobbe i byrået i november 2002.

Mor og datter jobber sammen i byrået, og Monica blei dagleg leder i 2019.

Ølen Begravelsesbyrå

Vi ynskjer å rettleia våre klientar mot eit så godt resultat som mulig og vi legg vekt på personleg oppfølging ved kvart enkelt oppdrag.

Vi som begravelsesbyrå i Ølen, Vindafjord, Etne og Suldal tar på oss alle slag oppdrag og vi finn gode løysingar tilpassa den enkelte sitt ynskje.

Ølen begravelsesbyrå er medlem i organisasjonen Virke gravferd som er vår samarbeids-partnar og støttespelar i ulike samanhengar. Vi forpliktet oss til å utføre vårt arbeid med hensynsfullhet og respekt for de pårørende.

Vi er pålagt taushetsplikt med hensyn til personlige forhold. Vi etterstreber å utøve alle deler av yrkesutførelsen med verdighet både med tanke på den avdøde og de pårørende.

Gunda Berge og Monica Berge Fjæra