Corona og gravferd

Seremonier

I disse tider med spredning av Coronaviruset har myndighetene satt restriksjoner i forbindelse med gravferdsseremonier og for mange kan dette oppleves vanskelig.

Fellesregler pr. nå for alle kommuner, er at det er maks 50 personer tillatt i seremonier, og det er krav om å overholde 1 meters regelen om en ikke er i samme husstand. Der lokalet er for lite til at 1 meters regelen ikke kan overholdes, er det mindre antall som tillates. Dette blir dere informert om i planleggingssamtalen. Det finnes også informasjon fra de ulike kommunene nederst på siden.

Alle arrangører er pålagt å føre deltakerlister på grunn av eventuell smittesporing. Begravelsesbyråene er blitt delegert ansvaret fra Den Norske Kirke. I personlige seremonier, og seremonier som gjelder andre trossamfunn enn Den Norske Kirke, er det begravelsesbyrået som er arrangementsansvarlig.

For å lette vårt arbeid, så er det familien som fører på de de vet skal komme på listen, og en fra familien står og krysser av etter hvert som gjestene kommer. De som ikke står på listen, blir ført opp fortløpende. Etter seremonien tar gravferdskonsulenten listen med til byrået. Der oppbevares den i 14 dager før den bli makulert.

Begravelser/bisettelser gjennomføres i utgangspunktet med de nærmeste tilstede, av hensyn til sårbare grupper.

Vi oppfordrer derfor til at dere viser medfølelse og gir trøst via andre kanaler- vær nær men hold avstand. Ring familien, send en SMS, skriv i Messenger osv.

På våre minnesider kan du tenne et lys, skrive en hilsen og i tillegg bestille blomster om ønskelig.

Restriksjoner

På grunn av restriksjonene som er kommet, vil planleggingen av seremonien med pårørende i hovedsak foregå på et av våre kontorer. Det er også mulighet for å ha planleggingen av samtalen på telefon/skype o.l. om det ikke er mulig å treffes fysisk. Vi håper alle kan vise forståelse for dette i den tiden dette pågår. Vi ønsker ikke at noen skal bli syke.

Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet om hvordan vi kan forebygge spredningen:

  • Vask/sprit hendene
  • Unngå å delta dersom du har feriert i risikoområder oppgitt av FHI
  • Unngå å håndhilse og klemming. De som vil uttrykke sin medfølelse gjør det gjennom ord og blikk, både i kirken/seremonisted og ved graven.
  • Hold 1 meters avstand fra de som ikke er i samme husstand som deg
  • Må du hoste/nyse – bruk albuen eller papirtørkle.

Informasjon fra aktuelle kommuner: